Het opleidingsinstituut voor holisme, systemisch werk en coachen met honden

opleiding

Holistisch werken met kind en hond

coachen met de hond 

opleiding

Holistisch werken met kind en hond

coachen met de hond 

Vraag de gratis proefles aan

Wil je ‘proeven’ aan de opleiding?
dat kan!

Wil jij…

E

De hond meenemen in je werk met kinderen

E

Kinderen spelenderwijs laten groeien

E

Met kinderen en jongeren werken vanuit een holistische en systemische visie

E

Systemisch leren kijken naar het gedrag van kinderen 

E

Leren hoe je veilig de hond ‘in kunt zetten’ binnen je werkveld

E

Als professional je kennis uitbreiden en je meer verdiepen in het systemisch werken

Ieder kind is onlosmakelijk verbonden met het systeem van herkomst. Het familiesysteem en haar lot waarmee het kind verstrengels is. Al vanaf de conceptie worden kinderen gevormd. De ouders spelen hierin (onbewust) een hele grote rol. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders. Dit is een loyaliteit die zo goed als onvoorwaardelijk is. Kinderen kunnen niet anders omdat ze hun leven danken aan hun ouders. Ze zijn immers 50% hun vader en 50% hun moeder. Doordat een kind het leven ontvangt van zijn ouders , onstaat er tussen hen een onomkeerbare band. Deze band kan positief of negatief zijn.

De diepe loyale verbinding van een kind tussen zijn vader en moeder kan door niets worden verbroken. Zelfs als er afstand is gedaan van de familie. Geen kind is zo loyaal als een kind dat niet gezien is, mishandeld of verwaarloosd is of verlaten is. Vanuit loyaliteit zullen kinderen altijd geven. Ook als dit ten koste gaat van henzelf.

Wil een kind opgroeien vanuit een goede en gezonde basis dan is het van essentieel belang dat het wordt voorzien in hun emotionele basisbehoeftes. Wat ook van belang is is dat de systemische basisprincipes: binding, ordening en balans op orde moeten zijn. Is dit niet het geval dan ontstaan er krassen op de ziel van het jonge kind.

“When we look at their parents, then we see that behind them are their parents, and behind their parents are other parent, and so on through many generations. The same life flows through all of them until it reaches this child”

~ Bert Hellinger ~

Een unieke opleiding

Holisme, systemisch werk en werken met de hond (Animal Assisted Interventions); samengebracht in een unieke opleiding! Een opleiding die een belangrijke brug slaat tussen de reguliere en complementaire zorg. Bij de KernKracht Academie brengen we de werelden van holisme, systemisch werk en dier interventies samen, dat maakt ons uniek in het Nederlandse (en inmiddels Europese) werkveld!

Elk kind is uniek en elke situatie is voor een kind in ontwikkeling potentieel een unieke leerervaring. Middels deze opleiding leer jij om op een speelse en creatieve manier kinderen te begeleiden in leren en ontwikkelen. Je leert om kinderen vanuit hun kern te begeleiden en ze tools en vaardigheden mee te geven die hen veerkracht geven op hun eigen unieke levenspad. Dit doe jij natuurlijk niet alleen; de hond is hierbij van onschatbare waarde!

In de opleiding leer je vanuit een plek zonder oordeel het kind te begeleiden zodat het tot optimale ontwikkeling kan komen en op zijn of haar eigen kind plek kan (gaan) staan. Deze opleiding is passend voor je als je:

out of the box wil leren denken, voelen en doen;

je op een speelse en creatieve manier het kind kan begeleiden bij soms lastige thema’s;

echt wil werken vanuit jouw pure kern.

De grote kan alles ,de kleine weet alles

De grote leeft alles, de kleine ziet alles

De grote zorgt voor alles, de kleine vraagt alles

De grote geeft alles, de kleine voelt alles

De grote en de kleine zijn alles voor elkaar

Genezen aan elkaar, hechten aan elkaar

Zijn er

Sandra van der Zon ~

Jij bent iemand die

Werkt met kinderen en jongeren (en ouders)

Behoefte heeft aan holistische en systemische kennis 

Systemisch werk wil integreren 

De waarde van de hond in jouw werkveld “ziet”

Niet bang is het eigen proces aan te kijken en te doorvoelen

Anders wil leren kijken naar het gedrag van kinderen

Zelf weer wil groeien als professional en als mens

Openstaat om de pure magie tussen kind en hond te ontdekken 

Wat leer je in de opleiding Holistisch werken met kind en hond?

 

In deze opleiding leer jij hoe je vanuit holistisch en systemisch perspectief kan werken met kinderen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Groot worden kinderen vanzelf, maar de ontwikkeling van kinderen gaat niet vanzelf. In deze opleiding leer je niet alleen naar het kind als uniek individu te kijken, maar leer je het kind ook als onderdeel van een systeem te zien. Voor een kind is het gezin van herkomst in veel gevallen een centrale plaats waar het tot ontwikkeling komt. In een ideale situatie is hier sprake van een veilige bedding, liefde, vertrouwen, verbinding, harmonie en wordt er aangesloten bij de ontwikkelingsbehoefte en belevingswereld van het kind, waarbij er sensitief en responsief op het kind gereageerd wordt. Het kind kan zich dan zo optimaal mogelijk ontwikkelen binnen zijn of haar eigen potentieel. Niet elk kind kan zich echter naar zijn of haar eigen potentieel ontwikkelen. Het kind kan bijvoorbeeld opvallend gedrag laten zien of klachten ontwikkelen; een aanwijzing dat het kind uit balans is. Gedrag wil namelijk altijd iets duidelijk maken. In deze opleiding leer je hier met een systemische bril naar te kijken. Je leert hoe je op onderzoek kan gaan in de diepere lagen van zowel het kind, als ook het systeem waarin het opgroeit (of waar het in geboren is). Door te kijken wat er speelt in de diepere lagen, ontdek je welke (onzichtbare) patronen, dynamieken en drijfveren ten grondslag liggen aan wat je aan de oppervlakte enkel kan zien. Je leert als het ware het onzichtbare zichtbaar te maken.

Uniek aan deze opleiding is dat je dit natuurlijk niet alleen doet, maar samen met je hond! Je leert hoe jij de hond in kunt zetten binnen jouw werk en hoe ze een ware toevoeging zijn voor het kind. 
Hoe ze de spiegel zijn van de menselijke ziel en grote hulp bieden bij het bewust maken van het onderbewuste. Voor kinderen kan alleen al de aanwezigheid van de hond als steunend worden ervaren en daarmee een veilige bedding zijn om zich open te stellen. De hond kan ook een hulpmiddel zijn bij het reguleren van emoties (iets wat voor kinderen in ontwikkeling nog lastig kan zijn) en de hond kan een rol vervullen om op speelse wijze te ontdekken waar de behoeftes van het kind liggen en wat het nodig heeft. Binnen de opleiding leer je middels diverse methodieken te werken, speelsheid en ervarend leren staat hierbij centraal waarbij we altijd het welzijn van de hond in ogenschouw nemen. De hond blijft te allen tijde hond en deze wordt niet gedwongen tot “werk”. Je leert veilig te werken binnen de grenzen van de hond. Zo blijft het voor de hond altijd leuk om met jou te werken.

Het werken vanuit een systemische en holistische benadering staat centraal in deze opleiding samen met het ervarend leren en spelenderwijs groeien. Werken en coachen vanuit gevoel, je intuïtie als kracht.  Hoofd, hart en buik weer verbinden. De kernwoorden zijn dan ook niet voor niks VOELEN VERBINDEN en VERTROUWEN. Deze kernwoorden zijn ook de grote pijlers van de opleiding en werken twee kanten op. Naar buiten toe en naar binnen toe. In de opleiding ga je niet alleen aan de slag in de rol van systemisch coach, therapeut, en begeleider maar ga je ook bij jezelf naar binnen (in de rol van coachee). Wie ben jij als persoon, in de diverse rollen en wat heb jij nodig om de drie pijlers in jezelf te voelen en van daar uit te werken te kunnen werken.

Wat komt er aan bod?

In deze jaaropleiding komt o.a. voor: 

Het kind binnen diverse systemen

Het kind in het kerngezin

Systemische theorie en werkvormen

Patronen en dynamieken

Holistische theorie en werkvormen

Het welzijn van de hond binnen AAI

Veiligheid van kind en hond binnen AAI

Denken – voelen – doen 

Systemisch werken met de ouders

Werken met de hond – AAI

Communicatie en interactie

Identiteitsontwikkeling

Vroeg gevormde karakterstructuren

Superhelden – superkrachten

Net als in onze jaaropleidingen en andere cursussen werken we heel intuïtief en in kleine groepen.
De live scholingsdagen staan in het teken van praktijkgericht werken: doorleven en doorvoelen. Je gaat zelf ervaren door te doen.
In wisselende rollen en werkvormen leer jij hoe je kinderen op een veel dieper niveau kunt begeleiden. De kracht van het lichaam, de hond, het spelenderwijs leren in combinatie met jouw opgedane systemische en holistische kennis maken dat jij als coach echt de verdieping in kan.
De natuurlijke instincten van de hond zorgen er samen met jou voor dat je op ongekende diepe lagen mag begeleiden. Daar waar we met enkel verbale communicatie niet kunnen komen.

Wat je meeneemt zijn verdiepende nieuwe kennis en tools om mee te werken in jouw praktijk of werkveld!

“Een kind kan pas echt op aarde aankomen als het zich welkom voelt”

Na deze opleiding kun jij

Werken met kinderen (en hun ouders) vanuit systemisch en holistisch perspectief

Kinderen spelenderwijs begeleiden samen met de hond

Een breed scala aan nieuwe werkvormen inzetten

Werken op de basis behoeftes van het kind

De hond ‘inzetten’ om bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind

Werken vanuit een holistische houding

Kinderen ervarend laten groeien

Veilig werken met kind en hond

Praktische informatie

Deze opleiding omvat in totaal 14 live opleidingsdagen en een online leeromgeving in de KernKracht Academie. Iedere live opleidingsdag is van 10 – 16 uur. Op deze dagen wisselen theorie en praktijk elkaar af, de opleiding is erg intuïtief en ervaringsgericht. Tijdens de opleidingsdagen is er veel ruimte voor feedback van elkaar en van de docent.

De opleiding wordt gestart met een online bijeenkomst op 8 mei om 20.30 uur. Je maakt kennis met je docent(en), je medecursisten en er wordt praktische informatie met je gedeeld. Op deze dag gaat ook de eerste les in de online academie voor je open en laten we tijdens de bijenkomst zien hoe je in kunt loggen. De eerste live scholingsdag volgt op 15 mei.

Naast de opleidingsdagen wordt er ook inzet van je verwacht qua studiebelasting. Deze bestaat uit:

 • lezen van een boek(en) en lesmateriaal
 • het volgen van de lessen in de online leeromgeving
 • huiswerkopdrachten
 • 5 oefencasussen + een verslag hiervan
 • examenonderdelen

Bovenstaande wordt je aangeboden in een online vorm, waarvoor je exclusieve toegang krijgt tot de KernKracht Academie.

De online academie bevat:

 • 13 online lessen
 • 13 werkboeken
 • audio opnames
 • video opnames
 • reflectie- en casusformulieren
 • toegang naar de intervisiegroep

De online academie is vooral gericht op het vergroten van je theoretische kennis. Hierin wordt de lesstof je aangeboden door geschreven lesstof, video’s en audiobestanden. Het is belangrijk dat je de stof al kort een keer doorneemt voor de live scholingsdag.

Tijdens de live scholingsdagen is er ruimte voor (de eerste) vragen die ontstaan zijn bij het kort doornemen van de lesstof. Waarna er over wordt gegaan op het ervaringsgerichte gedeelte van de opleiding. Die richt zich vooral op de praktijk. Voelen, ervaren en doorleven zijn hier de pijlers. Door middel van muziek & bewegingen, systemische werkvormen en lichaamsgerichte werkvormen leren we je in de praktijk te gaan werken met hetgeen je aan theoretische kennis opdoet.

Niet alleen je coach tool box wordt, praktisch gezien, uitgebreid met een tal van nieuwe werkvormen, ook leer je hoe je de hond als spiegel kunt meenemen. Net als in al ons scholingsaanbod brengt ook hier de hond, vanuit zijn natuurlijke instincten, een grote waarde zowel het kind waar je mee werkt als voor jou als coach.

Buiten de live lesdagen werken we met een intervisiegroep. Er is een online intervisiegroep waar alle deelnemers van de opleiding toegang tot hebben. In deze groep zijn de docenten aanwezig om je te begeleiden in je leerproces. Zo zorgen we voor een nauwe verbinding en samenwerking.

De totale studiebelasting voor deze opleiding is:

 • 78 studie uren – live scholingsdagen
 • 20 studie uren – reflectie
 • 30 studie uren – praktijk/ coaching
 • 5 uren per week– zelfstudie/huiswerk

Jouw investering

De kosten voor de complete opleiding inclusief het basis examen zijn  € 3597,-. Met het basis examen kun je in Nederland als coach in vrij beroep aan de slag.

Het is mogelijk om de opleiding in maandelijkse termijnen via automatische incasso te voldoen.

Na aanmelding ontvang je ook de literatuurlijst. Je dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de boeken. De kosten hiervoor bedragen max €150,-  (bol.com).

* Ook voor deze nieuwe opleiding gaan we een accreditatie aanvraag indienen bij het AKR.

Voor wie

Om deze opleiding te volgen dien je al te beschikken over enige kennis. Zo dien je al werkzaam te zijn met kinderen binnen de leeftijdscategorie 4 t/m 18 jaar.

Voor cursisten die bij ons de jaaropleiding ‘systemisch en energetisch werken met honden’ hebben gevolgd en gaan werken met de doelgroep kinderen en/of jongeren is deze opleiding een waardevol vervolg.

Twijfel je of je beschikt over voldoende ‘bagage’ om deze cursus te volgen? Vraag dan zeker een kennismakingsgesprek aan, we bekijken dit graag per persoon. Een gesprek is aan te vragen via: info@kernkracht-academie.nl

De honden in de opleiding

Je kunt deze cursus volgen met je eigen hond. Dit is niet noodzakelijk. Per live lesdag zijn er 2 of 3 honden aanwezig. Bij aanvang van de cursus ontvang je een roulatierooster. Honden kunnen deelnemen aan de live scholingsdagen als ze minimaal 1,5 jaar oud zijn. Zijn ze jonger dan adviseren we om ze af en toe te laten snuffelen in de thuissituatie aan de coaching en vooral nog lekker “kind” te laten zijn.

De docenten in de opeleiding

In deze opleiding geven twee docenten les. Dit zijn Danielle Spenner (systemisch expert) en Minke Hidding (gedragswetenschapper).

Afronden opleiding

De opleiding wordt afgerond met een examen:

 • Theorie examen
 • Praktijk examen
 • Thesis (na toekenning accreditatie)

Startdatum opleiding

Deze opleiding start weer in juni 2024. Data komen binnenkort op deze pagina te staan. 

 

Startdata
opleiding Holistisch werken met kind en hond

Nijmegen
Start 5 oktober 2023

Data live opleidingsdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 

 • 5 oktober 2023
 • 2 november 2023
 • 30 november 2023
 • 21 december 2023
 • 11 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 7 maart 2024
 • 4 april 2024
 • 25 april 2024
 • 23 mei 2024
 • 13 juni 2024
 • 4 juli 2024
 • 5 septmber 2024 (examen 1)
 • 3 oktober 2024 (examen 2)

Nijmegen
Start 20 juni 2024

Data live opleidingsdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 • 20 juni 2024
 • 12 juli 2024
 • 30 augustus 2024
 • 27 september 2024
 • 18 oktober 2024
 • 14 november 2024
 • 12 december 2024
 • 9 januari 2025
 • 6 februari 2025
 • 6 maart 2025
 • 3 april 2025
 • 9 mei 2025
 • 5 juni 2025 (examen 1)
 • 3 juli 2025 (examen 2)

Enthousiast geworden en benieuwd naar meer?
Leuk!

Online informatiebijeenkomsten

Maak kennis met de KernKracht Academie en in het bijzonder met de docenten van deze opleiding. Regelmatig faciliteren we een online informatiebijeenkomst!
Hierin verstrekken we jou informatie over de opleiding en beantwoorden we je vragen. 

Ons doel is om jou alvast met ons kennis te laten maken en te kunnen voelen of de opleiding bij je past.

Kernkracht Academie is een CRKBO gecertificeerde instelling.
Dit betekent dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen en codes voor kortdurend beroepsonderwijs.
Tevens zijn we vrijgesteld voor btw. Al onze prijzen zijn dus netto bedragen en blijvend exclusief btw.

Chat openen
Stuur ons gerust een berichtje!
KernKracht Academie
App ons of spreek in!