Het opleidingsinstituut voor holisme, systemisch werk en coachen met honden

Honden en werkwijze

Samenwerken met honden

Samenwerken met honden in AAI geeft een hele andere dimensie aan je werk. Je hebt als coach niet alleen zorg te dragen voor jezelf, je klant maar ook voor de aanwezige hond. Daar komt een en ander bij kijken.

Vanuit de KernKracht Academie onderschrijven we daarom een aantal belangrijke uitgangspunten als het gaat om de samenwerking met honden in het systemisch werk. In al ons aanbod zullen onderstaande uitgangspunten worden uitgedragen.

Het welzijn van de hond staat centraal en zal altijd prioriteit hebben van de coach.

De coach draagt tijdens AAI begeleidingen altijd zorg voor de mentale, emotionele en fysieke veiligheid van de hond.

De hond wordt nooit gedwongen tot “werk”. De hond zal te allen tijde hond zijn en vanuit zijn natuurlijk instinct samenwerken.

De tools waarmee gewerkt kan worden binnen AAI dienen altijd veilig en plezierig te zijn voor de hond.

De hond spiegelt te allen tijde vanuit zijn natuurlijk instinct, de hond wordt hier niet op getraind. De hond zal uitsluitend vanuit zijn natuurlijke status van zijn samenwerken met de coach en de coachee.

De coach bewaakt te alle tijden de grenzen van de hond. Of dit nu de eigen hond is of de hond van de coachee.

De coach en de coachee dienen altijd respectvol om te gaan met de aanwezige honden tijdens AAI begeleidingen.

De coach dient zorg te dragen dat de coachee altijd op een veilige manier met de hond samenwerkt.

Groepsgrootte

Het opleidingsinstituut hanteert strikte regels als het gaat om de grootte van de groepen waarin wordt gewerkt. Dit betekent dat er niet alleen een maximum zit aan het aantal deelnemers welke kunnen deelnemen aan de opleidingen en cursussen, maar dat er ook (voor het welzijn van het dier) een maximum zit aan het aantal honden dat tijdens een opleidingsdag aanwezig is.

KernKracht Academie werkt uitsluitend met kleine groepen (binnen de jaaropleidingen) welke nooit groter zullen zijn dan maximaal 9 personen. Dit is een bewuste keuze!

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om binnen de opleidingen/cursus met hun eigen hond te werken. Tijdens de lesdagen op locatie zullen wij het maximum van 3 honden per lesdag hanteren. Dit voor het welzijn van de hond. Er wordt hiervoor gewerkt met roulatieroosters.

Locatie

KernKracht Academie beschikt over 1 hoofd locatie in Nederland waar de opleiding(en) en cursussen kunnen worden gevolgd. Inmiddels weten mensen uit heel Nederland ons goed te bereiken. Daarnaast hebben we regelmatig mensen uit Europa (België, Duitsland, Zweden, Frankrijk, Spanje en Portugal) die naar Nederland reizen voor onze opleidingen, cursussen of opstelllingsdagen. Hier zijn we heel dankbaar voor!

Omdat mensen uit het hele land komen wordt er ook veel onderling samen gereden. Of overnachten mensen in de buurt van de locatie. Dit wordt zelf geïnitieerd door de deelnemers, wij hebben hier geen rol in. Vanuit milieubewustzijn is het natuurlijk wel een mooie bijkomstigheid!

Erkenning en accreditatie

Omdat kwaliteit hoog in het vaandel staat is de KernKracht Academie geregistreerd in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Dat betekent dat alle opleidingen en Masterclasses zijn erkend.

KernKracht Academie heeft tevens een inkoopcontract met het UWV. Dit betekent dat het UWV de opleidingen/masterclasses gedeeltelijk of in zijn geheel kan vergoeden. Indien je hier belangstelling voor hebt kun je met je UWV arbeidsdeskundige of je UWV contactpersoon contact opnemen.

Daarnaast is de opleiding Systemisch en energetisch werken met honden AKR geaccrediteerd door het AAI Kwaliteitsregister.

De opleidingen en cursussen die in dit register staan zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren.

Chat openen
Stuur ons gerust een berichtje!
KernKracht Academie
App ons of spreek in!