Het opleidingsinstituut voor systemisch werken met honden

Cursus

Karakterstructuren

coachen met de hond als spiegel

cursus

Karakterstructuren

coachen met de hond als spiegel

Verdiepende cursus voor coaches

E

Leer te begeleiden op de diepe laag waar de ziel “getekend” is

E

Leer te werken met de karakterstructuren en hun gedragingen

E

Leer de maskers kennen d.m.v hun maskergedrag

E

Leer werken met basale levensthema’s waarvan de basis wordt gelegd in de eerste 7 levensjaren

Je bent een coach of therapeut die op zoek is naar verdieping in zijn/ haar werk.
Je wilt je cliënten graag begeleiden op een nog diepere laag. In lagen zo diep dat ze dicht bij de oorsprong liggen van wie we zijn. Al vanaf het ‘conceptie moment’ worden we gevormd. De ouders spelen hierin (onbewust) een hele grote rol. Een rol die zo diep gaat dat de mens zelf zich daar niet eens bewust van is.

Doe je ogen dicht en zet je ouders achter je
Je vader rechts achter je
Je moeder links achter je
Jij als klein kind staat voor hun
Met al je behoeftes

Niet zomaar behoeftes, maar psychische basisbehoeftes. Je bent klein en kwetsbaar, je bent nog niet in staat zelf te overleven in de wereld. Je hebt je ouders nodig om in leven te blijven. Zij zijn degene die jou in je behoeftes kunnen voorzien. Maar wat als dit niet gebeurd. Wat als ze jou niet (kunnen) voorzien in die ontzettend belangrijke behoeftes. Dan gaat jouw systeem voor je aan het werk en leert je daarmee om te gaan, te overleven…

Deze “overlevingsmechanismen” neem je mee, de rest van je leven.
In verschillende situaties zullen ze je bijstaan zelfs als je ze niet meer nodig hebt…

“The only way out is in”

Na een reis door het donkere geboortekanaal is daar de landing in het licht.
Handen die haar aanpakken en neerleggen op de warme borst van haar moeder.
Haar kleine oogjes openen zich, richten zich op.
Zoekend… maar ze vinden niet waar ze behoefte aan hebben.
De ogen van haar moeder zijn afgewend, wegkijkend van haar…

 

~ de schizoide structuur is ook geboren ~

Jij bent een coach die

Mensen begeleidt op hun pad

Echt in de diepste lagen van de mens wil leren werken

Je klant nog bewuster wil maken

Uit het gevoel wil werken

Houdt van de magie van het systemisch werken

Wil leren hoe effectief lichaamsgericht werken is

Zelf weer wil groeien als professional en als mens

Niet bang is het eigen proces aan te kijken en te doorvoelen

Wat leer je in de cursus Karakterstructuren?

 

Leer te begeleiden op een diepere laag door inzet van de karakterstructuren. 

Karakterstructuren worden ontwikkeld in de eerste jaren van het leven van een kind startend in de baarmoeder. Een karakterstructuur is een reactie op een in de knel geraakte psychische basisbehoefte. Ze zijn dus ontstaan naar aanleiding van onvervulde behoefte in een bepaalde levensperiode. Deze werkt onder andere door in het lichaam, de energie en de manier waarop men in het leven staat. De onvervulde behoefte veroorzaakt kwetsing van de ziel, kwetsing van het kind. 

Een karakterstructuur refereert aan het deel van de persoonlijkheid dat zich naar buiten toe manifesteert, hier hebben we het over specifiek gedrag dat iemand vertoont in een specifieke situatie, en dat is gebaseerd op eerder opgebouwde (onbewuste) overtuigingen die vaak diep verankerd zijn in het lijf.

Ieder mens heeft verschillende structuren, in het leven meedragend, waar in sommige levensfases bepaalde structuren meer op de voorgrond treden. Dit doordat men iets meemaakt dat precies die specifieke structuur raakt.

In deze cursus die gewijd is aan de zes karakterstructuren ga je leren over de afzonderlijke karakterstructuren maar ook hoe ze met elkaar verbonden zijn. Elke structuur staat in verband met een bepaalde levensfase van het kind, vanaf de conceptie tot het 7de levensjaar zijn er specifieke basis behoeftes waarin het kind voorzien dient te worden. Wordt het dit niet dan wordt de ziel gekwetst en neemt het kind onbewust zelf een mechanisme aan waarin het leert om te overleven in de pijn die het voelt. Het mechanisme zorgt ervoor dat het kind de pijn niet “hoeft” te voelen. Dat het de kwetsing kan dragen. Dit overlevingsmechanisme wordt vervolgens meegedragen in het leven, van kind naar volwassenen en zelfs daarna. In het volwassen leven kan dit overlevingsmechanisme niet meer dienend zijn maar is het lastig om dit los te laten. Mensen weten vaak niet dat ze zich bevinden in een overlevingsmechanisme. Begrijpen niet waarom ze hun leven lang al in bepaalde situaties vastlopen. Ze zijn zich niet bewust en kunnen het daarom ook niet omkeren. 

In deze cursus leer je alles over de achtergrond van elke karakterstructuur, de gedragingen en bewegingen die hierbij horen. Je leert welke overtuigingen bij iedere structuur hoort. Naast de theoretische kennis over de structuur leer je ook wat de structuur voor invloed heeft op het lichaam van de mens. Waar zetten de structuren zich vast in het lichaam? Wat heeft de gekwetste ziel (het gekwetste kindsdeel) nodig? Je leert de structuren te “voelen” in het lichaam.  

Leer je hoe er met de blokkades gewerkt kan worden: systemisch werk in combinatie met lichaamswerk.

De hond als spiegel begeleidt naar diepere lagen en zorgt voor terugkeer naar de essentie. Er komt bewegingsruimte en ruimte om de ziel te verwarmen.

Wat komt er aan bod?

In deze 6 maanden cursus leer je m.b.t elke structuur:

Theoretische kennis

De structuren te voelen in het lijf

Systemische werkvormen

Lichaamsgerichte werkvormen

De bijbehorende chakra’s te verbinden aan de structuur

Je coachtoolbox uit te breiden

Te werken met het innerlijke kind

Het masker gedrag te herkennen

De gedragingen van de hond mee te nemen als spiegel

Masker gedrag te leren herkennen in de hond

Net als in onze jaaropleidingen en andere cursussen werken we heel intuïtief en in kleine groepen. De live scholingsdagen staan in het teken van praktijkgericht werken: doorleven en doorvoelen. Je gaat zelf ervaren door te doen. In wisselende rollen en werkvormen leer jij hoe je jouw klant op een heel diep niveau kunt begeleiden. De kracht van het lichaam, het energieveld en het systemisch werken maken dat jij als coach met deze kennis echt de verdieping in kan. De natuurlijke instincten van de hond zorgen er samen met jou voor dat je op ongekende diepe lagen mag begeleiden. Dat je uitkomt op die lagen daar waar we met enkel verbale communicatie niet kunnen komen.

Verdiepende nieuwe tools, is wat jij meeneemt, om mee te kunnen werken in jouw praktijk!

“Ik heb gewacht tot de volwassene in mij sterk genoeg was
om het kind in mij te kunnen dragen”

Na deze cursus kun jij

Op dieper kernlagen coachen

Je klanten begeleiden op basale levensthema’s

Werken met de inzet van de karakterstructuren

Coachen op karakterstructuren door te werken met de chakra’s 

Werken met blokkades

Systemisch werken in combinatie met lichaamswerk 

Lichaamsgerichte werkvormen begeleiden

De hond inzetten als spiegel

Maskergedrag herkennen in gedragingen van de hond

Begeleiden op de kwaliteiten en valkuilen binnen de karakterstructuren

Praktische informatie

De cursus wordt gestart met een online bijeenkomst op 28 januari om 15 uur waarna de eerste les in de online academie voor je opengaat.
De eerste live scholingsdag volgt op 2 februari.

De blended learning cursus is tweeledig:

1. De online academie

2. De live scholingsdagen op de leslocatie

De online academie is vooral gericht op het vergroten van je theoretische kennis. Hierin wordt de lesstof je aangeboden door geschreven lesstof, video’s en audiobestanden. Het is belangrijk dat je de stof al kort een keer doorneemt voor de live scholingsdag.

Tijdens de live scholingsdagen is er ruimte voor (de eerste) vragen die ontstaan zijn bij het kort doornemen van de lesstof. Waarna er over wordt gegaan op het ervaringsgerichte gedeelte van de cursus. Die richt zich vooral op de praktijk. Voelen, ervaren en doorleven van de karakterstructuren zijn hier de pijlers. Door middel van muziek & bewegingen, systemische werkvormen en lichaamsgerichte werkvormen leren we je in de praktijk te gaan werken met hetgeen je aan theoretische kennis opdoet.

Niet alleen je coach tool box wordt, praktisch gezien, uitgebreid met een tal van nieuwe werkvormen, ook leer je hoe je de hond als spiegel kunt meenemen. Net als in al ons scholingsaanbod brengt ook hier de hond, vanuit zijn natuurlijke instincten, een grote waarde zowel de klant als voor jou als coach.

Buiten de live lesdagen werken we met een intervisiegroep. Er is een online intervisiegroep waar alle deelnemers van de cursus toegang tot hebben. In deze groep zijn de docenten aanwezig om je te begeleiden in je leerproces. Zo zorgen we voor een nauwe verbinding en samenwerking.

De online academie bevat:

 • 6 online lessen
 • 6 werkboeken
 • audio opnames
 • video opnames
 • reflectie- en casusformulieren
 • toegang naar de intervisiegroep

De totale studiebelasting voor deze cursus is ongeveer 100 uur. Per week betekent dit gemiddeld 4 uur.
De studie uren zijn als volgt verdeeld:

 • 36 studie uren – live scholingsdagen
 • 30 studie uren – praktijk/ coaching
 • 34 studie uren – zelfstudie/huiswerk

Jouw investering

De kosten voor de complete cursus zijn € 1797,-.
Het is mogelijk om de cursus in maandelijkse termijnen te voldoen. Je betaalt dan 6 termijnen van € 324,50,-

Voor wie

Om deze cursus te volgen dien je al te beschikken over enige kennis. Zo dien je al werkzaam te zijn als coach of een coach opleiding te hebben afgerond. Het is mooi meegenomen als je met honden coacht of je hond al aanwezig is in jouw werk (het is geen must).

Voor (oud) cursisten die bij ons een jaaropleiding of de cursus ‘systemisch coachen met de hond als spiegel’ hebben gevolgd, is deze cursus een hele mooie en waardevolle verdieping.

Twijfel je of je beschikt over voldoende ‘bagage’ om deze cursus te volgen? Vraag dan zeker een kennismakingsgesprek aan, we bekijken dit graag per persoon. Een gesprek is aan te vragen via: info@kernkracht-academie.nl

De honden in de cursus

Je kunt deze cursus volgen met je eigen hond. Dit is niet noodzakelijk. Per live lesdag zijn er 2 of 3 honden aanwezig. Bij aanvang van de cursus ontvang je een roulatierooster. Honden kunnen deelnemen aan de live scholingsdagen als ze minimaal 1,5 jaar oud zijn. Zijn ze jonger dan adviseren we om ze af en toe te laten snuffelen in de thuissituatie aan de coaching en vooral nog lekker “kind” te laten zijn.

De docenten in de cursus

In deze cursus geven twee docenten les. Dit zijn Danielle Spenner en Caroline Gorthuis. Per live scholingsdag is er 1 docent aanwezig.

Afronden cursus

Na het afronden van deze cursus zul je een bewijs van deelname ontvangen indien je aan onderstaande voorwaarden voldaan hebt:

 • Je hebt alle 6 de live scholingsdagen aanwezig geweest
 • Het insturen van 6 reflectie verslagen
 • Het insturen van 2 casussen welke, door een van de docenten, wordt voorzien zijn van een voldoende

Startdatum cursus

Deze cursus start op 2 februari 2022!

 

Startdata
cursus Karakterstructuren

Nijmegen
Start 2 februari 2022
Data live cursusdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 • 2 februari 2022
 • 2 maart 2022
 • 13 april 2022
 • 18 mei 2022
 • 22 juni 2022
 • 31 augusutus 2022

Nijmegen
Start 13 juni 2022
Data live cursusdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 • 13 juni 2022
 • 4 juli 2022
 • 12 september 2022
 • 10 oktober 2022
 • 7 november 2022
 • 5 december 2022

Wil je meer weten over de cursus?
Heb je vragen?
Wil je graag kennismaken voor je jezelf inschrijft?

Stuur een mailtje naar Danielle Spenner via info@kernkracht-academie.nl.
Zij zal contact met je opnemen voor een online videocall of een telefoongesprek (net waar jouw voorkeur naar uitgaat).

Kernkracht Academie is een CRKBO gecertificeerde instelling.
Dit betekent dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen en codes voor kortdurend beroepsonderwijs.
Tevens zijn we vrijgesteld voor btw. Al onze prijzen zijn dus netto bedragen en blijvend exclusief btw.

Copyright Danielle Spenner | KernKracht
Met  gemaakt door Anita Faber