Het opleidingsinstituut voor systemisch werken met honden

opleiding

Systemisch werken met kinderen

coachen met de hond als spiegel

opleiding

Systemisch werken met kinderen

coachen met de hond als spiegel

vraag de gratis proefles aan

eerst even kennismaken met de inhoud?
dat kan ook!

Wil jij…

E

De hond als spiegel meenemen in je werk met kinderen 

E

Systemisch leren kijken naar het gedrag van kinderen 

E

Leren werken op de verborgen lagen van het kwetsbare kind

E

Leren werken met basale levensthema’s waarvan de basis wordt gelegd in de eerste 7 levensjaren

Ieder kind is onlosmakelijk verbonden met het systeem van herkomst. Het familiesysteem en haar lot waarmee het kind verstrengels is. Al vanaf de conceptie worden kinderen gevormd. De ouders spelen hierin (onbewust) een hele grote rol. Kinderen zijn loyaal aan hun ouders. Dit is een loyaliteit die zo goed als onvoorwaardelijk is. Kinderen kunnen niet anders omdat ze hun leven danken aan hun ouders. Ze zijn immers 50% hun vader en 50% hun moeder. Doordat een kind het leven ontvangt van zijn ouders , onstaat er tussen hen een onomkeerbare band. Deze band kan positief of negatief zijn.

De diepe loyale verbinding van een kind tussen zijn vader en moeder kan door niets worden verbroken. Zelfs als er afstand is gedaan van de familie. Geen kind is zo loyaal als een kind dat niet gezien is, mishandeld of verwaarloosd is of verlaten is. Vanuit loyaliteit zullen kinderen altijd geven. Ook als dit ten koste gaat van henzelf.

Wil een kind opgroeien vanuit een goede en gezonde basis dan is het van essentieel belang dat het wordt voorzien in hun emotionele basisbehoeftes. Wat ook van belang is is dat de systemische basisprincipes: binding, ordening en balans op orde moeten zijn. Is dit niet het geval dan ontstaan er krassen op de ziel van het jonge kind.

“When we look at their parents, then we see that behind them are their parents, and behind their parents are other parent, and so on through many generations. The same life flows through all of them until it reaches this child”

~ Bert Hellinger ~

De grote kan alles ,de kleine weet alles

De grote leeft alles, de kleine ziet alles

De grote zorgt voor alles, de kleine vraagt alles

De grote geeft alles, de kleine voelt alles

De grote en de kleine zijn alles voor elkaar

Genezen aan elkaar, hechten aan elkaar

Zijn er

Sandra van der Zon ~

Jij bent iemand die

Ervaring heeft met het werken met kinderen en/ of jongeren

Anders wil leren kijken naar het gedrag van kinderen

Systemisch werk wil integreren 

De waarde van een hond in coaching “ziet”

Niet bang is het eigen proces aan te kijken en te doorvoelen

Wil leren hoe effectief lichaamsgericht werken is

Zelf weer wil groeien als professional en als mens

Openstaat om de pure magie tussen kind en hond te ontdekken 

Wat leer je in de opleiding Systemisch werken met kinderen?

 

In deze opleiding leer jij hoe je vanuit systemisch perspectief kan werken met kinderen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Groot worden kinderen vanzelf, maar de ontwikkeling van kinderen gaat niet vanzelf. In deze opleiding leer je niet alleen naar het kind als uniek individu te kijken, maar leer je het kind ook als onderdeel van een systeem te zien. Voor een kind is het gezin van herkomst in veel gevallen een centrale plaats waar het tot ontwikkeling komt. In een ideale situatie is hier sprake van een veilige bedding, liefde, vertrouwen, verbinding, harmonie en wordt er aangesloten bij de ontwikkelingsbehoefte en belevingswereld van het kind, waarbij er sensitief en responsief op het kind gereageerd wordt. Het kind kan zich dan zo optimaal mogelijk ontwikkelen binnen zijn of haar eigen potentieel. Niet elk kind kan zich echter naar zijn of haar eigen potentieel ontwikkelen. Het kind kan bijvoorbeeld opvallend gedrag laten zien of klachten ontwikkelen; een aanwijzing dat het kind uit balans is. Gedrag wil namelijk altijd iets duidelijk maken. In deze opleiding leer je hier met een systemische bril naar te kijken. Je leert hoe je op onderzoek kan gaan in de diepere lagen van zowel het kind, als ook het systeem waarin het opgroeit (of waar het in geboren is). Door te kijken wat er speelt in de diepere lagen, ontdek je welke (onzichtbare) patronen, dynamieken en drijfveren ten grondslag liggen aan wat je aan de oppervlakte enkel kan zien. Je leert als het ware het onzichtbare zichtbaar te maken.

Uniek aan deze opleiding is dat je dit natuurlijk niet alleen doet, maar samen met je hond! Je leert hoe jij honden in kunt zetten als spiegel.
Hoe ze de spiegel zijn van de menselijke ziel en grote hulp bieden bij het bewust maken van het onderbewuste. Voor kinderen kan alleen al de aanwezigheid van de hond als steunend worden ervaren en daarmee een veilige bedding zijn om zich open te stellen. De hond kan ook een hulpmiddel zijn bij het reguleren van emoties (iets wat voor kinderen in ontwikkeling nog lastig kan zijn) en de hond kan een rol vervullen om op speelse wijze te ontdekken waar de behoeftes van het kind liggen en wat het nodig heeft. Binnen de opleiding leer je middels diverse methodieken te werken en daarbij altijd het welzijn van de hond in ogenschouw te nemen. De hond blijft te allen tijde hond en deze wordt niet gedwongen tot “werk”. Je leert werken binnen de grenzen van de hond. Zo blijft het voor de hond altijd leuk om met jou te werken.

Het systemisch & lichaamsgericht werken (en coachen) staat centraal in deze opleiding. Werken en coachen vanuit gevoel, je intuïtie als kracht.  Hoofd, hart en buik weer verbinden. De kernwoorden zijn dan ook niet voor niks (net als in mijn bedrijf) VOELEN VERBINDEN en VERTROUWEN. Deze kernwoorden zijn ook de grote pijlers van de opleiding en werken twee kanten op. Naar buiten toe en naar binnen toe. In de opleiding ga je niet alleen aan de slag in de rol van systemisch coach, therapeut, en begeleider maar ga je ook bij jezelf naar binnen (in de rol van coachee). Wie ben jij als persoon, in de diverse rollen en wat heb jij nodig om de drie pijlers in jezelf te voelen en van daar uit te werken te kunnen werken.

Binnen de opleiding leer je op diverse wijze vanuit een holistische visie, systemisch te werken, (bekende) methodieken systemisch in te zetten, systemische oefeningen te coachen, zelf oefeningen en werkvormen te creëren en natuurlijk opstellingen te begeleiden: van emoties tot aan gezinsopstellingen, alles komt aan bod. Hierin leer je ook te werken met representanten. Van objecten, mensen tot aan honden als representant in te zetten. Je leert te werken met vloerankers, je leert zowel binnen te coachen als in de natuur en elementen uit de natuur te gebruiken in je coachings. Naast dat je opgeleid wordt tot een systemisch professional leer je ook wat het is om als coachee in een opstelling deel te nemen. Zo weet je vanuit ervaring en gevoel ook precies hoe het straks voor jouw klanten is, heel waardevol in je begeleiding naar hen toe. Een prachtige en vooral ook hele krachtige manier van werken!

Wat komt er aan bod?

In deze jaaropleiding komt o.a. voor: 

Identiteitsontwikkeling

Het kind als spiegel

Het kind in het kerngezin

Systemische theorie en werkvormen

Patronen en dynamieken

Holistische theorie en werkvormen

Systemisch werken met emoties 

 

Het kind binnen diverse systemen

Denken – voelen – doen 

Karakterstructuren herkennen op kind niveau

Systemisch werken met de ouders

Werken met de hond als spiegel – AAI

Communicatie en interactie

Superhelden – superkrachten

Net als in onze jaaropleidingen en andere cursussen werken we heel intuïtief en in kleine groepen. De live scholingsdagen staan in het teken van praktijkgericht werken: doorleven en doorvoelen. Je gaat zelf ervaren door te doen. In wisselende rollen en werkvormen leer jij hoe je kinderen op een heel diep niveau kunt begeleiden. De kracht van het lichaam, het energieveld en het systemisch werken maken dat jij als coach met deze kennis echt de verdieping in kan. De natuurlijke instincten van de hond zorgen er samen met jou voor dat je op ongekende diepe lagen mag begeleiden. Dat je uitkomt op die lagen daar waar we met enkel verbale communicatie niet kunnen komen.

Wat je meeneemt zijn verdiepende nieuwe tools om mee te kunnen werken in jouw praktijk of werk!

“Een kind kan pas echt op aarde aankomen als het zich welkom voelt”

Na deze opleiding kun jij

Op dieper (kern) lagen kinderen begeleiden

Systemisch werken in combinatie met lichaamswerk 

Kinderen begeleiden vanuit basale levensthema’s

Werken met de inzet van de karakterstructuren

Werken met blokkades

Lichaamsgerichte werkvormen begeleiden

De hond inzetten als spiegel

Werken vanuit een holistische houding

Praktische informatie

Deze opleiding omvat in totaal 14 live opleidingsdagen en een online leeromgeving in de KernKracht Academie. Iedere live opleidingsdag is van 10 – 16 uur. Op deze dagen wisselen theorie en praktijk elkaar af, de opleiding is erg intuïtief en ervaringsgericht. Tijdens de opleidingsdagen is er veel ruimte voor feedback van elkaar en van de docent.

De opleiding wordt gestart met een online bijeenkomst op 8 mei om 20.30 uur. Je maakt kennis met je docent(en), je medecursisten en er wordt praktische informatie met je gedeeld. Op deze dag gaat ook de eerste les in de online academie voor je open en laten we tijdens de bijenkomst zien hoe je in kunt loggen. De eerste live scholingsdag volgt op 15 mei.

Naast de opleidingsdagen wordt er ook inzet van je verwacht qua studiebelasting. Deze bestaat uit:

 • lezen van een boek(en) en lesmateriaal
 • het volgen van de lessen in de online leeromgeving
 • huiswerkopdrachten
 • 5 oefencasussen + een verslag hiervan
 • examenonderdelen

Bovenstaande wordt je aangeboden in een online vorm, waarvoor je exclusieve toegang krijgt tot de KernKracht Academie.

De online academie bevat:

 • 13 online lessen
 • 13 werkboeken
 • audio opnames
 • video opnames
 • reflectie- en casusformulieren
 • toegang naar de intervisiegroep

De online academie is vooral gericht op het vergroten van je theoretische kennis. Hierin wordt de lesstof je aangeboden door geschreven lesstof, video’s en audiobestanden. Het is belangrijk dat je de stof al kort een keer doorneemt voor de live scholingsdag.

Tijdens de live scholingsdagen is er ruimte voor (de eerste) vragen die ontstaan zijn bij het kort doornemen van de lesstof. Waarna er over wordt gegaan op het ervaringsgerichte gedeelte van de opleiding. Die richt zich vooral op de praktijk. Voelen, ervaren en doorleven zijn hier de pijlers. Door middel van muziek & bewegingen, systemische werkvormen en lichaamsgerichte werkvormen leren we je in de praktijk te gaan werken met hetgeen je aan theoretische kennis opdoet.

Niet alleen je coach tool box wordt, praktisch gezien, uitgebreid met een tal van nieuwe werkvormen, ook leer je hoe je de hond als spiegel kunt meenemen. Net als in al ons scholingsaanbod brengt ook hier de hond, vanuit zijn natuurlijke instincten, een grote waarde zowel het kind waar je mee werkt als voor jou als coach.

Buiten de live lesdagen werken we met een intervisiegroep. Er is een online intervisiegroep waar alle deelnemers van de opleiding toegang tot hebben. In deze groep zijn de docenten aanwezig om je te begeleiden in je leerproces. Zo zorgen we voor een nauwe verbinding en samenwerking.

De totale studiebelasting voor deze opleiding is:

 • 78 studie uren – live scholingsdagen
 • 20 studie uren – reflectie
 • 30 studie uren – praktijk/ coaching
 • 5 uren per week– zelfstudie/huiswerk

Jouw investering

De kosten voor de complete opleiding inclusief het basis examen zijn  € 3597,-. Met het basis examen kun je in Nederland als coach in vrij beroep aan de slag.

Het is mogelijk om de opleiding in maandelijkse termijnen via automatische incasso te voldoen.

Na aanmelding ontvang je ook de literatuurlijst. Je dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de boeken. De kosten hiervoor bedragen max €150,-  (bol.com).

* Ook voor deze nieuwe opleiding gaan we een accreditatie aanvraag indienen bij het AKR.

Voor wie

Om deze opleiding te volgen dien je al te beschikken over enige kennis. Zo dien je al werkzaam te zijn met kinderen binnen de leeftijdscategorie 4 t/m 18 jaar.

Voor (oud) cursisten die bij ons de jaaropleiding ‘systemisch en energetisch werken met honden’ hebben gevolgd en werken met de doelgroep kinderen en/of jongeren is deze opleiding een waardevol vervolg.

Twijfel je of je beschikt over voldoende ‘bagage’ om deze cursus te volgen? Vraag dan zeker een kennismakingsgesprek aan, we bekijken dit graag per persoon. Een gesprek is aan te vragen via: info@kernkracht-academie.nl

De honden in de opleiding

Je kunt deze cursus volgen met je eigen hond. Dit is niet noodzakelijk. Per live lesdag zijn er 2 of 3 honden aanwezig. Bij aanvang van de cursus ontvang je een roulatierooster. Honden kunnen deelnemen aan de live scholingsdagen als ze minimaal 1,5 jaar oud zijn. Zijn ze jonger dan adviseren we om ze af en toe te laten snuffelen in de thuissituatie aan de coaching en vooral nog lekker “kind” te laten zijn.

De docenten in de opeleiding

In deze opleiding geven twee docenten les. Dit zijn Danielle Spenner (systemisch expert) en Minke Hidding (gedragswetenschapper).

Afronden opleiding

De opleiding wordt afgerond met een examen:

 • Theorie examen
 • Praktijk examen
 • Thesis (na toekenning accreditatie)

Startdatum opleiding

Deze cursus start op 15 mei 2023 en 5 oktober 2023.

 

Startdata
opleiding Systemisch werken met kinderen

Nijmegen
Start 15 mei 2023

Data live opleidingsdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 • 15 mei
 • 6 juni
 • 10 juli
 • 28 augustus
 • 26 september
 • 9 oktober
 • 6 november
 • 4 december
 • 8 januari 2024
 • 5 februari 2024
 • 4 maart 2024
 • 25 maart 2024
 • 15 april 2024 – Examen 1ste deel
 • 13 mei 2024 – Examen 2de deel

Nijmegen
Start 5 oktober 2023

Data live opleidingsdagen
(10.00 – 16.00 uur)

 • 5 oktober 
 • 2 november 
 • 30 november 
 • 21 december 
 • 11 januari 2024
 • 8 februari 2024
 • 7 maart 2024
 • 4 april 2024
 • 25 april 2024
 • 23 mei 2024
 • 13 juni 2024
 • 4 juli 2024
 • 5 september 2024 – Examen 1ste deel
 • 3 oktober 2024 – Examen 2de deel

vraag de gratis proefles aan

eerst even kennismaken met de inhoud?
dat kan ook!

Online informatiebijeenkomsten

Maak kennis met de KernKracht Academie.
We beantwoorden vragen en geven informatie zodat jij de juiste keuze kunt maken voor een opleiding of cursus.

Ons doel is om jou alvast met ons kennis te laten maken en te kunnen voelen of de blended learning educatie, zoals wij die aanbieden, past bij jou. Of wij en jij een juiste match zijn.

Kernkracht Academie is een CRKBO gecertificeerde instelling.
Dit betekent dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen en codes voor kortdurend beroepsonderwijs.
Tevens zijn we vrijgesteld voor btw. Al onze prijzen zijn dus netto bedragen en blijvend exclusief btw.

Chat openen
Stuur ons gerust een berichtje!
KernKracht Academie
App ons of spreek in!