De verbinding tussen energie en karakter

De donkere dagen liggen inmiddels achter ons, voor veel mensen een tijd van gezellig samen zijn met je geliefden tijdens de feestdagen, maar ook een tijd van verstilling zoeken in jezelf. Terugkijkend op het afgelopen jaar, mijmerend misschien over alles wat geweest is, maar misschien ook over alles wat niet geweest is.
In de donkere dagen ligt een uitnodiging verscholen om stil te staan en een check te doen van jouw lijf, leven en proces. Zoals een auto jaarlijks APK gekeurd moet worden om te bepalen of hij het komend jaar nog kan rijden, zo is een jaarlijkse APK voor jouw lijf ook geen overbodige luxe. Stil staan en naar binnen keren en met liefdevolle nieuwsgierigheid kijken naar wat jouw lichaam je wil vertellen. Zijn er plekken die ongemakkelijk voelen, om aandacht vragen of misschien wel vast lijken te zitten? Volg je lichaam als wegwijzer en deze zal je liefdevol vertellen waar jouw energie stroomt en waar jouw energie lijkt weg te lekken als de olie die langzaam uit een auto lekt. Rijden lukt nog wel, maar op elke plek waar je komt laat je een vlek olie achter. Zo werkt dat ook met je energie; wanneer jouw energie wegstroomt, laat je op elke plek waar je komt als het ware een vlek van jouw energie achter. Energie van jouw systeem, jouw brandstof, jouw leven.

Alles is energie

Zoals Einstein ooit al eens noemde; alles is energie en dat is alles wat er is. Wanneer energie vrij kan stromen in jouw lichaam, kan je de lusten en lasten van het leven aan. Je voelt je gedragen en bent in contact met een bepaalde stroom, wat in de Chinese cultuur ook wel als Qi aangeduid wordt; een definitie van adem, levenskracht, spirituele energie of vitale energie.

Blokkade van je energie

Gebeurtenissen in het leven kunnen leiden tot een blokkade van deze stroom aan levensenergie. Meestal ben je je hier niet bewust van, maar kan je dit wel ervaren in je leven in de vorm van lusteloosheid, moeheid, het niet vooruit lijken te komen of steeds weer tegen dezelfde moeilijkheden aan te lopen, hoe hard je je best ook doet. Energie die niet vrij kan stromen komt vast te zitten in het lichaam. Er wordt als het ware een soort pantsering om je energie heen gehuld ter bescherming van pijn. Deze pantsering staat in relatie tot de moeilijkheden die we ervaren in onze jeugd tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia van kind tot volwassene. De manier om met deze uitdagingen om te gaan wordt een gewoontepatroon dat zich in het systeem vast zet.

“Het karakter is het harde omhulsel dat door energie wordt achtergelaten en dat als zodanig een huis vormt; maar wanneer we groeien, wordt het omhulsel te klein.” – John Conger.

Karakterstructuur

Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van kinderen dan verloopt deze volgens een aantal ontwikkelingsstadia waarin in elk stadium bepaalde behoeften en het leren van vaardigheden centraal staan. In onze jongste jaren als baby is een van onze basisbehoeften bijvoorbeeld de behoefte aan lichamelijk contact. Aanrakingen en troost ontvangen bij huilen, kalmeert niet alleen het zenuwstelsel van een baby, maar hier wordt ook het recht om te mogen voelen ingebed in het systeem van het kind. De natuurlijke beweging van het kind is uitreiken bij het ervaren van ongemak. Kinderen uit een gezin waarin weinig affectie werd getoond, raken na vele teleurstellingen op de beweging van het uitreiken naar de ouder, verdoofd. Het kind stopt met uitreiken en trekt zich terug in zichzelf; de behoefte aan intimiteit wordt ontkend. Dit om de pijn niet te hoeven voelen; veilig ingebed in het pantser wat er omheen gebouwd is. Als kind zijn we voor onze overleving afhankelijk van onze omgeving. Een natuurlijk instinct is dan ook om je aan te passen aan de omgeving uit zelfbehoud. Een kind wat na het tonen van emoties frequent afgewezen wordt of een kind wat bij honger niet gevoed wordt, leert eigen lichaamssignalen te wantrouwen. De energie van een kind vervloeit op jonge leeftijd nog veel met de omgeving. De afscheiding tussen wat van een ander en wat van hem of haar zelf is, is nog niet zo duidelijk. Kinderen laten energie primair stromen; energie gaat erin en energie gaat eruit. Energie wat in en door het kind heen stroomt, is van invloed op de fysieke en mentale ontwikkeling, hun besef van de wereld en het toenemende zelfgevoel en identiteit. Wanneer papa of mama angstig is, wordt die angst overgedragen op het kind en wordt dit onderdeel van het systeem van het kind. Een emotionele uitbarsting van het kind kan het angstsysteem van de ouder triggeren, wat machteloosheid oproept. De ouder kan vanuit deze trigger met boosheid en afwijzing reageren naar het kind. Wanneer dit frequent voorkomt en wanneer het kind zich verder ontwikkelt, leert het kind zich zo aan te passen dat dit angstsysteem van de ouder zo min mogelijk geactiveerd wordt. In het eigen systeem worden emoties vastgezet, aangezien het kind leert dat het niet veilig en/of verkeerd is om emoties te uiten. Wanneer we gevoelens in onze kindertijd hebben moeten onderdrukken, betekent dit dat onze energie niet vrij heeft kunnen stromen. We hebben geleerd om de gewaarwordingen van ons lichaam te verzwakken en daarmee ook onze levendigheid. Energie lijkt vast te zitten of stroomt weg, zonder dat we ons daar echt bewust van zijn.

Hoe staat het met jouw energie?

Hoe staat het met jouw energie? Waar voel je het stromen en waar stagneert het? Ik nodig je uit om het begin van dit jaar te starten met een energiecheck. Vanuit liefdevolle nieuwsgierigheid onderzoeken wat daarbij bij jou naar boven komt. Misschien kom je onderweg je innerlijk kind wel tegen. Voel maar eens of het pijn heeft, wat het wil zeggen en waar jouw innerlijk kind behoefte aan heeft. Sta toe dat het nu wel mag stromen en voel wat dit met je doet.

Ik ben heel benieuwd naar je ervaringen.

Warme groet,
Minke

Minke Hidding is docent bij KernKracht Academie en verzorgt de opleidingen en cursussen in Lekkum (Fr).

PS: Vind je het onderwerp van deze blog interessant?
Mogelijk is de cursus Karakterstructuren dan iets voor jou! Wees er in dat geval snel bij, want de cursus start weer op 2 februari a.s. en er is een maximum aantal deelnemers mogelijk.
Meer informatie vind je hier: https://kernkracht-academie.nl/karakterstructuren

Chat openen
Stuur ons gerust een berichtje!
KernKracht Academie
App ons of spreek in!